Przedszkole

Przedszkole

Nasze przedszkole, to miejsce przyjazne dziecku, staramy się aby czuło się tu szczęśliwie, akceptowane i bezpieczne.

Jest to placówka całoroczna, zapewniającą opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat, a w grupie żłobkowej od roku do lat 3. Jest ona czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

Kadrę pedagogiczną stanowią energiczne i pełne pomysłów nauczycielki, legitymujące się dyplomami studiów wyższych lub zawodowych. Wszystkie panie posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Codzienny personel wzbogacają w zajęcia instruktorzy-nauczyciele: tańca, zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęć aktorsko-teatralnych a także lektorzy języka angielskiego.

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez MEN. Ponadto w przedszkolu wykorzystywane są liczne programy autorskie i innowacje pedagogiczne, opracowane przez nauczycielki przedszkola. Programy umożliwiają wspomaganie rozwoju sprawności psychofizycznej, twórczej aktywności, talentów postaw asertywnych.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte na świat, twórcze, osiągające bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.

Scroll to top