Żłobek

Pragniemy stworzyć miejsce przyjazne i bezpieczne dla Państwa dzieci.

W codziennym planie żłobka uwzględniamy elementy pedagogiki Marii Montessori, w myśl których, rozwijamy u dzieci samodzielność w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.
Najważniejsze w metodzie Montessori jest to, że dziecko może swobodnie kreować własną osobowość. Przewodnim hasłem tej pedagogiki jest „Pomóż mi zrobić to samemu”. Słowa te są skierowane do wychowawcy (rodzica), który ma towarzyszyć, wspierać, darzyć dziecko miłością oraz troską, a nie narzucać swoje zdanie.

W pracy z dziećmi uwzględniamy:

·         zabawy edukacyjne (m.in. zabawy paluszkowe, dziecięce wierszyki, wierszyki – masażyki).

·         zabawa w czytanie, oparta na metodzie Globalnego Czytania  Glenna Domana (w metodzie Domana etap składania liter w sylaby, sylab w słowa (etap dukania) zostaje pominięty; Dziecko zapamiętuje grafikę słowa i kojarzy ją z jego znaczeniem i brzmieniem.).

·         zabawy ruchowe i umuzykalniające (gimnastyka poranna, śpiewanki – pokazywani, zajęcia z wykorzystaniem prostych instrumentów).

·          zajęcia wyciszające (słuchanie bajek i muzyki klasycznej – muzykoterapia).

·         zabawy plastyczne (z  zastosowaniem wielu ciekawych materiałów takich jak: wata, włóczka, skrawki materiałów, masa solna, papierowa oraz narzędzi min.: pędzli, gąbek, stempli, pieczątek).

·         zabawy z klockami, układankami i grami edukacyjnymi

·         zabawy wspomagające naukę kolorów i kształtów.

·         zabawy kształcące prawidłowe formy grzecznościowe (dzieci zapoznają się z różnymi formami zachowania w prostych sytuacjach społecznych: np. powitania, pożegnania, podziękowania itp.).

Wszystkie wyżej wymienione  zajęcia dostosowane są do rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku od 1 do 3 lat.

Nasz żłobek jest placówką kameralną, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Charakter placówki pozwala na poświecenie każdemu dziecku dostatecznej uwagi i ciepła. Kierujemy się zasadą, że dobro Dziecka jest dla nas wartością nadrzędną.

Scroll to top